Stein pakt problemen aan op Businesspark

De parkeerproblematiek op Businesspark Stein wordt aangepakt. Welke maatregelen er genomen zullen worden, hangt af van de uitkomsten van een onderzoek dat nog deze maand van start gaat.

Het college heeft de raad dit in een brief laten weten. Het grootste bedrijventerrein van de gemeente kampt al langer met hinder door geparkeerde personen- en vrachtauto’s, met name tijdens kantooruren. Omdat een aantal bedrijven op het eigen terrein onvoldoende parkeerplaatsen heeft, zetten werknemers en gasten hun wagens langs de openbare weg. Hierdoor ontstaan op diverse plekken onoverzichtelijke situaties.

Daarnaast bemoeilijken geparkeerde personenauto’s het manoeuvreren met trucks en zijn bedrijven voor zwaar verkeer moeilijk bereikbaar. Een bijkomend probleem is de grote hoeveelheden zwerfvuil die worden achtergelaten door inzittenden van illegaal geparkeerde vrachtwagens, die ook de bereikbaarheid van bedrijven verminderen. De klachten hierover kwamen al aan de orde tijdens een bijeenkomst met ondernemers over de parkeeroverlast op Businesspark Stein.

Onderzoek moet inzicht bieden in de behoefte aan parkeerruimte voor personenauto’s en de uitbreidingsmogelijkheden die er zijn op grond van zowel gemeente als particulieren. Ook wil de gemeente inzicht in het foutief parkeren door truckers en mogelijke oplossingen voor de overlast. Het onderzoeksrapport moet begin augustus klaar zijn. In september is een tweede bijeenkomst met de ondernemers.

Met hen is in april ook gesproken over de bereikbaarheid van Businesspark Stein. Belangrijke knelpunten zijn de aansluitingen op de toe- en afritten van de A2, waar in de ochtend- en avondspits steeds vaker files optreden. Om de filedruk te verminderen is op advies van Royal Haskoning DHV onder meer op de Koolwaterstofstraat een rotonde voorzien, waarop de toerit naar de A2 in noordelijke richting wordt aangesloten.

Reageren is niet mogelijk.