Klik op onderstaande afbeelding om te zien waar zich in jouw omgeving openbare AED’s bevinden.

Hoe werkt het systeem?
Meld een hartstilstand altijd via 112. Bij een telefonisch 112 melding van een (mogelijke) circulatiestilstand worden protocollair door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem van HarslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem bestaat onder andere uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED’s.

 

 

Nadat de Meldkamer Ambulance protocollair twee ambulances naar het slachtoffer heeft gestuurd wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de geografische gegevens van het slachtoffer op. Dit wordt het centrum genoemd. Vanuit dit centrum wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het woon- of werkadres (of een ander opgegeven adres) het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Het systeem streeft naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer (reanimators) en 2/3 deel via een AED (AED providers).

 

 

De maximale afstand waarin gezocht wordt is 1000 meter vanaf het centrum (de locatie van de melding). Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners gealarmeerd worden kan het voorkomen dat jij een vrijwilliger geen oproep heeft gekregen maar iemand die een paar huizen verderop woont of werkt wel. Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED’s zich tijdelijk hebben afgemeld of niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet in de alarmering meegenomen. De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van deze AED ingesteld. Dit instellen kan voor elke dag van de week en repeteert wekelijks. In een tijdspanne van 24 uur kan de beschikbaarheid per uur aangegeven worden.

 

 

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer (= AED providers). Bij het bepalen van de straal van deze cirkel moet rekening worden gehouden met de de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat iemand in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED. Er wordt per burgerhulpverlener gekeken naar de afstand van hulpverlener tot slachtoffer en die zelfde afstand maar dan via de AED. Bij de minst afgelegde afstand (met een maximale afwijking van 5% tussen de twee afstanden) wordt de hulpverlener direct naar het slachtoffer gestuurd. Is de afwijking minder dan 5%, dan zal de hulpverlener eerst naar de AED gestuurd worden en vervolgens naar het slachtoffer. Het kan dus voorkomen dat u bij de ene oproep als reanimator wordt opgeroepen en bij een andere oproep als AED-providor.

 

 

Aanmelden als burgerhulpverlener of een AED registreren? Ga naar www.hartslagnu.nl.

Jouw AED is aangemeld en gebruikt? Klik dan hier om te zien hoe je de verbruikskosten vergoed kunt krijgen.

Mensen die in Sittard-Geleen wonen en werken kunnen zich met project Burgerhart laten opleiden tot burgerhulpverler. Een burgerhulpverlener leert reanimeren en een AED gebruiken, om iemand te kunnen helpen wanneer dat nodig is. Ga naar de website van Burgerhart Sittard-Geleen.