Regeling MKB Idee
Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er.

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen.

Klik hier voor de voorwaarden en aanvragen!
Avondsessies voor ondernemers
Met de groeiende digitalisering van onze economie wordt het ook voor criminelen steeds aantrekkelijker om langs digitale weg te frauderen. Technologie biedt een deel van de oplossing maar ook gewoon alert zijn en in staat zijn om te herkennen wat signalen zijn van digitale criminaliteit.

Sittard-Geleen: Digitale veiligheid en uw bedrijf
Wanneer: 3 september 2019
Hoe laat: 19.30 t/m 21.30 uur
Waar: Media INN, Swentiboldstraat 21, 6137 AE SittardElsloo-Maaskant: Cybercrime bedrijf
Wanneer: 18 september 2019
Hoe laat: 19.30 t/m 20.30 uur
Waar: Kasteel Elsloo, Maasberg 1, 6181 GV Elsloo


Wat doet u als de sirene gaat?
Vorige week zaterdag ging in delen van de regio de sirene af. Er was een calamiteit op Chemelot. Wist u precies wat u moest doen toen het alarm afging? Samen met de gemeente Sittard-Geleen en in overleg met omwonende is door Chemelot een flyer opgesteld met uitleg over hoe te handelen wanneer het sirene-alarm afgaat.

Klik hier voor alle informatie!
Stein pakt problemen aan op Businesspark
De parkeerproblematiek op Businesspark Stein wordt aangepakt. Welke maatregelen er genomen zullen worden, hangt af van de uitkomsten van een onderzoek dat nog deze maand van start gaat.

Het college heeft de raad dit in een brief laten weten. Het grootste bedrijventerrein van de gemeente kampt al langer met hinder door geparkeerde personen- en vrachtauto’s, met name tijdens kantooruren. Omdat een aantal bedrijven op het eigen terrein onvoldoende parkeerplaatsen heeft, zetten werknemers en gasten hun wagens langs de openbare weg. Hierdoor ontstaan op diverse plekken onoverzichtelijke situaties.

Daarnaast bemoeilijken geparkeerde personenauto’s het manoeuvreren met trucks en zijn bedrijven voor zwaar verkeer moeilijk bereikbaar. Een bijkomend probleem is de grote hoeveelheden zwerfvuil die worden achtergelaten door inzittenden van illegaal geparkeerde vrachtwagens, die ook de bereikbaarheid van bedrijven verminderen. De klachten hierover kwamen al aan de orde tijdens een bijeenkomst met ondernemers over de parkeeroverlast op Businesspark Stein. Onderzoek moet inzicht bieden in de behoefte aan parkeerruimte voor personenauto’s en de uitbreidingsmogelijkheden die er zijn op grond van zowel gemeente als particulieren. Ook wil de gemeente inzicht in het foutief parkeren door truckers en mogelijke oplossingen voor de overlast. Het onderzoeksrapport moet begin augustus klaar zijn. In september is een tweede bijeenkomst met de ondernemers.

Met hen is in april ook gesproken over de bereikbaarheid van Businesspark Stein. Belangrijke knelpunten zijn de aansluitingen op de toe- en afritten van de A2, waar in de ochtend- en avondspits steeds vaker files optreden. Om de filedruk te verminderen is op advies van Royal Haskoning DHV onder meer op de Koolwaterstofstraat een rotonde voorzien, waarop de toerit naar de A2 in noordelijke richting wordt aangesloten.