Wat doet u als de sirene gaat?
Vorige week zaterdag ging in delen van de regio de sirene af. Er was een calamiteit op Chemelot. Wist u precies wat u moest doen toen het alarm afging? Samen met de gemeente Sittard-Geleen en in overleg met omwonende is door Chemelot een flyer opgesteld met uitleg over hoe te handelen wanneer het sirene-alarm afgaat.

Klik hier voor alle informatie!
Stein pakt problemen aan op Businesspark
De parkeerproblematiek op Businesspark Stein wordt aangepakt. Welke maatregelen er genomen zullen worden, hangt af van de uitkomsten van een onderzoek dat nog deze maand van start gaat.

Het college heeft de raad dit in een brief laten weten. Het grootste bedrijventerrein van de gemeente kampt al langer met hinder door geparkeerde personen- en vrachtauto’s, met name tijdens kantooruren. Omdat een aantal bedrijven op het eigen terrein onvoldoende parkeerplaatsen heeft, zetten werknemers en gasten hun wagens langs de openbare weg. Hierdoor ontstaan op diverse plekken onoverzichtelijke situaties.

Daarnaast bemoeilijken geparkeerde personenauto’s het manoeuvreren met trucks en zijn bedrijven voor zwaar verkeer moeilijk bereikbaar. Een bijkomend probleem is de grote hoeveelheden zwerfvuil die worden achtergelaten door inzittenden van illegaal geparkeerde vrachtwagens, die ook de bereikbaarheid van bedrijven verminderen. De klachten hierover kwamen al aan de orde tijdens een bijeenkomst met ondernemers over de parkeeroverlast op Businesspark Stein. Onderzoek moet inzicht bieden in de behoefte aan parkeerruimte voor personenauto’s en de uitbreidingsmogelijkheden die er zijn op grond van zowel gemeente als particulieren. Ook wil de gemeente inzicht in het foutief parkeren door truckers en mogelijke oplossingen voor de overlast. Het onderzoeksrapport moet begin augustus klaar zijn. In september is een tweede bijeenkomst met de ondernemers.

Met hen is in april ook gesproken over de bereikbaarheid van Businesspark Stein. Belangrijke knelpunten zijn de aansluitingen op de toe- en afritten van de A2, waar in de ochtend- en avondspits steeds vaker files optreden. Om de filedruk te verminderen is op advies van Royal Haskoning DHV onder meer op de Koolwaterstofstraat een rotonde voorzien, waarop de toerit naar de A2 in noordelijke richting wordt aangesloten.
Is uw bedrijventerrein schoon, heel en veilig? Wij ontvangen graag uw aandachtspunten…
Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek vormt samen met Brandweer, Politie, Ondernemers, Ondernemersvereniging BSG en de Gemeente Sittard-Geleen, de KVO-werkgroep. De KVO-werkgroep werkt structureel samen om uw bedrijventerrein ‘schoon, heel en veilig’ te krijgen én te houden. De KVO-werkgroep bespreekt volgende week de status ten aanzien van veiligheid en onderhoud op het bedrijventerrein waarop u actief bent. Waar nodig en mogelijk onderneemt de KVO-werkgroep direct actie. Als u opmerkingen heeft ten aanzien van de thema's veiligheid en onderhoud, mail ons dan vóór volgende week maandag. Dan kunnen wij uw opmerkingen onder de aandacht brengen tijdens de KVO-bijeenkomsten Bedrijventerreinen Sittard en Geleen. Lees meer...
UITNODIGING ondernemersontbijt namens burgemeester Leurs en wethouder Wingelaar: ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’
Jaarlijks staat week 41 in het teken van de Week van de Veiligheid. Samen met de gemeente Stein organiseert Parkmanagement Westelijke Mijnstreek een ondernemersontbijt waar Steinse ondernemers worden bijgepraat over de Algemene verordening gegevensbescherming, waarmee iedere ondernemer vanaf 1 januari 2018 mee te maken krijgt. Lees meer...