Bedrijvenstad Fortuna pilot afvalbestrijding
Lees hier het volledige artikel uit De Limburger van 23 februari 2021.  
Bedrijven gezocht voor voucherregeling energiebesparende maatregelen


In de gemeente Sittard-Geleen gaat de subsidieregeling Reductie Energieverbruik van start. Hiermee stimuleert de gemeente huiseigenaren o.a. om zelf energiebesparende maatregelen te nemen. Men doet dit via een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van vouchers. De gemeente is nu op zoek naar bedrijven waar huiseigenaren deze vouchers kunnen inwisselen.  

Waarom zou u meedoen?
Deze bedrijven worden opgenomen in een lijst die samen met de vouchers ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemende huiseigenaren. Zo kunt u uw diensten of producten bij een doelgroep bekendmaken die een voucher heeft gekregen en deze dus ook gaat uitgeven. De volgende informatie staat nog niet vast, maar geeft u wel een idee over de omvang van het project. De hoogte van de voucher bedraagt naar verwachting ongeveer 65 euro per huiseigenaar (adres). Er worden waarschijnlijk tussen de 1000-3000 vouchers verschaft aan deelnemende huiseigenaren, waarbij geldt op=op.  

Interesse?
Biedt uw bedrijf energiebesparende producten of diensten aan? En wilt u meedoen aan de voucherregeling? Stuur dan een email naar: energiebesparen@sittard-geleen.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens:
 • Onderwerp: vouchers bedrijven;
 • Naam bedrijf;
 • Een omschrijving van de CO2-besparende dienst en/of het product dat u aanbiedt.
Voorwaarden
Om mee te doen aan de voucherregeling moet uw bedrijf aan enkele voorwaarden voldoen
 1. U moet Sittard-Geleen als vestigingsplek hebben en uiteraard energiebesparende producten of diensten aanbieden.
 2. Daarnaast moet u bereid en in staat zijn om:
 • de vouchers aan te nemen (dus ook trainen kassapersoneel, verwerken enz.);
 • administratief bij te houden voor welke energiebesparende producten of diensten u de voucher heeft aangenomen (zodat de gemeente de bestede bedragen kan verantwoorden bij de subsidieverstrekker);
 • de vouchers pas eind 2020 vergoed te krijgen van de gemeente.
Hoe verder?
Bij voldoende interesse van bedrijven gaan we de voucherregeling verder uitwerken. We houden alle geïnteresseerde bedrijven uiteraard op de hoogte. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij energiebesparen@sittard-geleen.nl.  

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Voorbeelden van energiebesparende producten / diensten:
- Inwisselen standaard huishoudelijke apparatuur: bijv. wasmachines en koelkasten met A+++ keurmerk.
- Producten/diensten die bewustwording creëren: bijv. douchetimer, energiescan en verhuur energiekoffer (om energielekken te detecteren in huis)
- Producten die een energiebesparing realiseren: bijv. ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrip, dakisolatie, zonnepanelen en waterbesparende douchekop.

Administratieve regels
- Personeel in de winkel is getraind om te weten welke vouchers ze waarvoor mogen aannemen (risico op vervalsing voorkomen en kopen van juiste artikelen).
- Bij elke voucher die wordt ingenomen wordt een kopie van de kassabon toegevoegd, zodat geïnventariseerd kan worden waaraan de voucher is besteed.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

 

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het verlengde steun- en herstelpakket vrijdag aan de Tweede Kamer aangeboden. De maatregelen in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen op Prinsjesdag. Via de eerdere noodpakketten zijn inmiddels honderdduizenden bedrijven ondersteund.

De krimp in Nederland is kleiner dan in onze buurlanden, maar hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt, blijft onzeker. Het nieuwe pakket heeft daarom een langere duur en biedt zo meer zekerheid in deze voor veel mensen zware tijd. Daarin kunnen niet alle bedrijven overeind gehouden worden en zijn niet alle banen en opdrachten te garanderen.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020
ESZL zet 100.000 euro in voor samenwerking bedrijven in Zuid-Limburg


Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) stelt een ton beschikbaar voor nieuwe initiatieven van samenwerkende bedrijven in crisistijd.

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan. Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Inspelen op kansen Het gaat om initiatieven waarmee samenwerkende ondernemers zich aanpassen aan de veranderende samenleving en economie en/of inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen als gevolg van de coronacrisis. Haalbaarheidsonderzoeken worden niet gehonoreerd. Lopende projecten alsmede reguliere bedrijfsactiviteiten worden eveneens niet ondersteund. De bijdrage van het Kickstartfonds dekt maximaal vijftig procent van de totale kosten van een nieuw initiatief.

Gericht op samenwerking Het Fonds richt zich op initiatieven van samenwerkende ondernemers, niet op individuele bedrijven. Op deze manier vergroot de regeling de impact op de regionale economie van Zuid-Limburg.

Snelle afhandeling Vanwege de urgentie van de coronacrisis hanteert het Kickstartfonds een hoge snelheid qua aanvraag en beoordeling. Het besluit over toekenning wordt binnen 7 werkdagen na het indienen van een aanvraag genomen. De drie programmamanagers van ESZL nemen uiteindelijk het besluit.

Voorwaarden
 • Directe werking in of vanuit regio Zuid-Limburg
 • Geen (haalbaarheids)onderzoek, maar in de fase van doorontwikkeling naar uitvoering.
 • Uitvoering binnen 3 – 6 maanden
 • Niet voor reguliere bedrijfsvoering / bestaande / lopende activiteit
 • Individuele ondernemers komen enkel in aanmerking als hun initiatief significante impact heeft op een grotere groep ondernemers en niet alleen op het bedrijf van de aanvrager.
 • Het Kickstartfonds draagt maximaal 50% van de totale kosten
 • Kosten kunnen out-of-pocket zijn en ‘in-kind’


Aanvraag doen? Lees dan hier hoe u dat het best kunt doen.

Indienen voorstellen Voorstellen kunnen worden ingediend via info@eszl.nl, o.v.v. ‘Voorstel Kickstartfonds’, voorzien van contactgegevens (mail én telefoonnummer). Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL: dorothe.vandenbosch@eszl.nl / 06 29050401

https://www.eszl.nl/kickstartfonds/